ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Ликвиден риск

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2005 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Характеристика на ликвидността и ликвидния риск
1.1.Същност и значение на ликвидността
1.2.Същност на ликвидния риск
2.Концепции за управление на банковата ликвидност
3.Методи за управление на банковата ликвидност
4.Анализ на ликвидността на търговските банки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 


Цена: 30.00 лв.