ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Лихвен риск

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2005 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Същност и характерни особености на лихвената политика
2.Лихвен риск и фактори, влияещи върху неговото възникване
3.Методи за оценка равнището на лихвения риск
4.Ефективност на лихвената политика на търговските банки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.