ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Застрахователен риск

Обем: 29 стр.

Изготвена: 2004 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
1.Същност на застрахователния риск
2.Видове застрахователен риск
3.Управление на риска в застраховането
4.Основни понятия в застраховането
5. Представяне на застрахователна компания QBE – София
6.Каско застраховане на МПС в застрахователна компания QBE
6.1.Клауза “Каско на МПС – големи щети”
6.2.Клауза “Каско на МПС – I риск”
7.Застраховка “Щети на имущество”
7.1.Основно покритие – Клауза В
7.2.Разширено покритие – Клауза Е
7.3.Клауза Е 4
7.4.Допълнително покритие – Клауза А
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.