ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Емитиране на ДЦК в България

Обем: 37 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Същност на облигацията. Видове облигации
2.Пазар на облигациите
3.Същност на държавните ценни книжа
4.Класификация на държавните ценни книжа
5.Емитиране на държавни ценни книжа
5.1.Същност на емитирането на ДЦК и видове пазари
5.2.Придобиване на ДЦК на първичния пазар
6.Законова уредба, регламентираща пазара на ДЦК
7.Анализ на пазара на ДЦК
7.1.Емисии на ДЦК
7.1.1.Емисии на съкровищни бонове
7.1.2.Емисии на съкровищни облигации
7.2.Динамика на вътрешния дълг
7.3.Анализ на вторичния пазар на ДЦК
7.4.Структура на държавния и държавногарантирания дълг
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 50.00 лв.