ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Косвени данъци. Характеристика. Видове. Характеристика

Обем: 17 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
1.Същност на косвените данъци
2.Видове косвени данъци
2.1.Данък върху добавена стойност
2.2.Акцизи
2.3.Мита и митнически такси
3.Анализ на приходите от косвени данъци за периода 2003-2007г.
4.Прогноза за приходите от косвени данъци в бюджет 2008г.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.