ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Сравнителен анализ на традиционните и иновационните показатели за стойността на компаниите

Обем: 30 стр.

Изготвена: 2005 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Смяна на парадигмата в корпоративния финансов мениджмънт – от счетоводния към стойностния подход
1.1.Същностни характеристики на счетоводния подход
1.2.Същностни характеристики на стойностния подход
1.3.Съвременни показатели за измерване на стойността
2.Сравнителен анализ между счетоводния и стойностен метод. Изводи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.