ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Инструменти на борсовия валутен пазар. Използване на валутни фючърси за хеджиране

Обем: 23 стр.

Изготвена: 2003 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Същност на валутния пазар
2.Участници на валутния пазар
3.Развитие на валутния пазар в България
4.Валутните фючърси – рискови, но печеливши контракти
4.1.Същност на валутните фючърси
4.2.Механизъм на валутните фючърси
4.3.Предимства на търговията с валутни фючърси
5.Използване на валутни фючърси за хеджиране на съвременния етап
5.1.Съвременни тенденции на развитие на валутния пазар
5.2.Практически пример за използване на валутни фючърси за хеджиране
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.